top of page
WAT IS HYALURONIDASE?

Hyaluronidase is een enzym dat hyaluronzuur oplost.

Het wordt bij SkinEsthetics Maastricht gebruikt om specifiek fillers op basis van hyaluronzuur op te lossen.

Op andere fillers heeft het geen effect. Een nadeel van hyaluronidase kan zijn, dat het ook wat van het eigen natuurlijk aanwezige hyaluronzuur kan oplossen. Daarom zijn we wel voorzichtig met het gebruik van hyaluronidase.

WAT HOUDT DE BEHANDELING IN?

 

De hyaluronzuurfiller wordt verzacht/opgelost door hyaluronidase in de filler zelf te injecteren.

Vervolgens lost deze filler op. Het hyaluronzuur valt als het ware uit elkaar en wat er dan over blijft is suiker en water.

Dit wordt vervolgens door het lichaam opgenomen. Om het oplossen en het afvoeren te bespoedigen, wordt de behandelde plek meteen na het injecteren licht gemasseerd. Hyaluronidase is moeilijk exact te doseren. Om te voorkomen, dat er in één keer te veel filler wordt opgelost, wordt het middel voorzichtig en met mate geïnjecteerd.

Daardoor kan het zijn, dat er meer dan één behandeling nodig is.

NA DE BEHANDELING

 

Direct na de behandeling kan de ingespoten plek wat rood en licht gezwollen zijn. Dit komt door het injecteren van de vloeistof en het naderhand masseren. Dit verdwijnt vanzelf binnen enkele uren.

Hyaluronidase wordt over het algemeen verdragen zonder andere reacties, zelfs bij zeer hoge doses.

Toch kunnen allergische reacties niet volledig uitgesloten worden.

Nadat hyaluronidase is toegediend, moet u gedurende 20 minuten onder medisch toezicht blijven, zodat u in het geval van een zelden voorkomende allergische reactie snel en veilig geholpen kunt worden.

WAT IS HET EFFECT?

 

Afhankelijk van het soort hyaluronzuur dat is gebruikt, is er van deze behandeling binnen 1 tot 24 uur al resultaat te zien.

De oorspronkelijk ingespoten filler is verminderd of geheel opgelost en zachter of niet meer zichtbaar.

Vaak duurt het zeker 1-2 dagen voor het maximale resultaat.

VOOR WIE IS DE HYALURONIDASE GESCHIKT?

Soms komt het voor dat het resultaat van een fillerbehandeling tegenvalt. Of dat er een complicatie optreedt, zoals ophoping van vocht door druk van de filler op de lymfevaten of (zeldzaam) afsluiting van een bloedvat.

Dan is een behandeling met hyaluronidase een goede optie en in geval van de laatst genoemde complicatie zelfs medische noodzaak.

MOGELIJKE COMPLICATIES

• Sommige mensen (niet meer dan 1%) zijn allergisch voor hyaluronidase. Er kan zich dan een ernstige reactie voordoen. Om van te voren te bepalen of iemand allergisch is, wordt een heel kleine hoeveelheid hyaluronidase in de huid van de onderarm aangebracht. Na 15 minuten wordt beoordeeld of er sprake is van roodheid en/of zwelling. Als dat zo is, dan is helaas een behandeling met hyaluronidase niet mogelijk en zal moeten worden gewacht tot de filler uiteindelijk vanzelf is opgelost.

 

• Zoals al gezegd, is het mogelijk dat ook een beetje van het lichaamseigen hyaluronzuur oplost. Door het afbreken van deze bindweefseltussenstof kan het eigen bindweefsel ook soepeler worden. Met als gevolg dat er tijdelijk volumeverlies in de huid kan ontstaan, dat zichtbaar kan worden als een deukje. Overigens zal eventueel afgebroken natuurlijk hyaluronzuur door de huid in de loop der tijd weer opnieuw worden aangemaakt.

CONTRA-INDICATIES

• Allergie voor hyaluronidase, rundereiwitten of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

• Een congenitale hartafwijking, decompensatio cordis of shocksymptomen.

 

• Als u last heeft van infecties, mag hyaluronidase niet in het geïnfecteerde gebied geïnjecteerd worden vanwege het risico op verspreiding van de infectie.

 

• Bij zwellingen die veroorzaakt zijn door steken of beten van insecten mag hyaluronidase niet in deze zwellingen geïnjecteerd worden.

 

• Kanker. Omdat een verhoogd risico op metastases momenteel niet geheel uitgesloten kan worden, mag hyaluronidase niet gebruikt worden bij patiënten met kanker.

bottom of page